Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Eroticams.be en/of van zijn leveranciers (zoals auteursrechten, merken en modellen,Ö) en door de gerelateerde rechten ( zoals het recht op databases,Ö) Copyright © 2004-2008 Eroticams.be en/of zijn leveranciers.
Alle rechten voorbehouden.

Eroticams en andere namen van Eroticams-producten en/of -diensten waarnaar hierbij verwezen wordt, zijn ofwel handelsmerken, ofwel gedeponeerde handelsmerken van Eroticams. Andere namen van producten of vennootschappen die hier vermeld worden kunnen de handelsmerken vormen van hun respectievelijke eigenaars.
De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.